کنسرو نخود سبز ورنل

کنسرو نخود سبز ورنل تهیه شده از نخود سبز درجه یک و ارگانیک

کنسرو ذرت شیرین ورنل

کنسرو ذرت شیرین ورنل تهیه شده از ذرت درجه یک و ارگانیک

کنسرو خوراک بادمجان ورنل

کنسرو خوراک بادمجان ورنل تهیه شده از بادمجان درجه یک و ارگانیک

کنسرو لوبیا چیتی ورنل

کنسرو لوبیاچیتی ورنل تهیه شده از لوبیا درجه یک و ارگانیک

کنسرو لوبیا با قارچ ورنل

کنسرو لوبیا با قارچ ورنل تهیه شده از لوبیا و قارچ ارگانیک