درباره ما

مجموعه ورنل از سال 1385 در زمینه توزیع و پخش مواد غذایی و آشامیدنی در استان تهران شروع به فعالیت کرده، باتوجه به اعتقاد ما به کیفیت و اصالت محصول از سال 1397 برند ورنل متولد شد....