کشک مایع با نعناع و سیر ورنل

کشک مایع با نعناع ورنل

کشک مایع پاستوریزه ورنل